Fastighetsskötsel

Tillsyn (sk. rondering) av fastigheten en gång i veckan (eller annan överenskommen periodicitet) samt åtgärdar de smärre fel vi hittar vid tillsynen eller de fel som anmälts via vår felanmälan.

Större fel rapporteras till styrelsen och åtgärdas efter godkännande.

Vid tillsynen kontrollerar vi även fastighetens tekniska installationer och sköter dem enligt schema och överlämnade drift- och skötselinstruktioner. Eventuella fel rapporteras och åtgärdas efter godkännande

 

Vi övervakar fastighetens allmänna tekniska status samt föreslår nödvändiga reparations- och underhållsarbeten. Föra löpande anteckningar och dokumentera utförda reparationer och förbättringar.