Välkommen till
Bo Bra
Fastighetsförvaltning

Vi på Bo Bra erbjuder allt från regelbunden skötsel till ett helhetsansvar för ekonomi, administration,
löpande bokföring, underhållsplanering och projektledning av enskilda uppdrag.