Ekonomisk förvaltning

Att äga fastighet innebär ett stort ekonomiskt ansvar som tar mycket tid i anspråk.

Vi hjälper till med hyresavisering, påminnelser, kravhantering, bokföring, leverantörsfakturahantering, fakturabetalning, budgetering, ekonomiska rapporter, bokslut och allt som krävs för en komplett ekonomifunktion med helhetsansvar.

Tjänsteutbud

  • Löpande redovisning
  • Budget och likviditetsplaner
  • Årsredovisning och revision
  • Skattedeklarationer och inkomstdeklarationer
  • Betalning av fakturor och skatter
  • Hyresaviseringar och påminnelser
  • Närvaro på årsmöten om så önskas för presentation av ekonomiskt utfall